Liên hệ

tải về

Địa chỉ: Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Hằng – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Điện thoại: DĐ: 0974125546

Email:c2donglac.pgdchodon@backan.edu.vn